Guttmann, NeuroPersonalTrainer ha estat certificat com a Producte Sanitari Classe I

Es considera com a producte sanitari qualsevol instrument, aparell, material o programari, sol o en combinació, destinat a un ús sobre éssers humans amb el propòsit de: diagnòstic, prevenció, monitoratge, tractament o alleujament d’una malaltia. És d’obligat compliment per a poder comercialitzar un producte sanitari dins de les fronteres de la Unió Europea obtenir la certificació CE com a producte sanitari per un organisme oficial (AEMPS Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris). Aquesta certificació implica tota una sèrie de procediments que certifiquen la qualitat del procés de fabricació (instal·lacions, procés de desenvolupament, arquitectura del producte, validacions, anàlisis i gestió de riscos, mesures de prevenció, etc.). A més, aquesta certificació busca posar de manifest una gestió de qualitat en tot el procés de generació i producció dels productes sanitaris, diferenciant clarament davant els consumidors la qualitat d’una gamma cada vegada més extensa de productes en el camp de la rehabilitació cognitiva.

Llicència sanitària
Amb data 30/9 del 2014, va ser atorgada la LLICÈNCIA SANITÀRIA PRÈVIA DE FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS, N/REFPS/MS/CM/6622-PS a la Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann. Amb aquesta certificació la fundació va procedir amb data 4/11 del 2014 a certificar Guttmann, NeuroPersonalTrainer® com la primera plataforma de telerehabilitació cognitiva certificada com a producte sanitari a Espanya RPS/430/2014.
Mètode patentat
L’Institut Guttmann és titular en exclusiva de la Patent Europea sol·licitud n º 08877672 EFN el 05.05.2010 i publicada el 03.08.2011 amb el número de publicació: EP2351523 (N.REF: 08-4.925). Mètode i sistema per a guiar amb seguretat intervencions en procediments el substrat dels quals és la plasticitat neuronal (PCT/ES2008/000677).
Validat científicament

Guttmann, NeuroPersonalTrainer® és igual d’eficaç que la rehabilitació cognitiva mitjançant suports no-digitals. Tal conclusió es deriva d’un estudi retrospectiu en el qual es van analitzar les diferències entre l’exploració neuropsicològica pre-tractament i post-tractament en dos grups de pacients. El primer grup estava format per pacients que havien realitzat rehabilitació cognitiva no informatitzada (exercicis de “paper i llapis”). El segon grup va realitzar rehabilitació cognitiva utilitzant com a eina rehabilitadora la plataforma de telerehabilitació Guttmann, NeuroPersonalTrainer®.

De la mateixa manera, durant els últims anys s'han anat efectuant estudis que reforcen el missatge de la seva validesa clínica:
Publicacions
Tam SF, Man WK. 2004. Evaluating computer-assisted memory retraining programmes for people with post-head injury amnesia. Brain Inj 18:461-70
A. Marcano-Cedeño, P. Chausa, A. García, C. Cáceres, J. M. Tormos E. J. Gómez. Artificial metaplasticity prediction model for cognitive rehabilitation outcome in acquired brain injury patients. Artificial Intelligence in Medicine Journal. 2013 Jun;58(2):91-9.
Lynch B. 2002. Historical review of computer-assisted cognitive retraining. J Head Trauma Rehabil 17:446-57
J Solana, A. García Molina, C. Cáceres Taladriz, A. García Rudolph, J. M. Tormos Muñoz and E. J. Gómez Aguilera (2011)PREVIRNEC: A new platform for cognitive tele-rehabilitation.Proceedings of The Third International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications (COGNITIVE 2011) Roma, Italy; 2011. ISBN: 978-1-61208-155-7