1. Un cop connectat a la plataforma, expiren les sessions?
El terapeuta podrà estar un temps màxim de 15 minuts sense utilitzar cap de les utilitats de la plataforma, acte seguit haurà de connectar-se de nou.
2. Tinc problemes d’accés, no puc accedir amb el meu usuari i password.
Comprovi primerament que el supervisor del centre no hagi canviat la seva contrasenya. En cas negatiu provi si us plau que pugui accedir a pàgines web mitjançant el seu navegador per a descartar que siguin problemes de xarxa. En cas de persistir, reiniciï l’ordinador. En cas de persistir, reompli el formulari adjunt en aquesta pàgina on els nostres agents es posaran en contacte amb vostè el més aviat possible per a solucionar la seva incidència.
3. Què succeeix si el pacient no executa les sessions planificades els dies assignats?
El sistema guardarà les sessions per a la posterior execució per part del pacient (Consultar condicions d’ús). El pacient podrà recuperar sessions els dies lliures de tractament, inclús els caps de setmana, amb un màxim d’1 sessió diària.
4. Quant pot durar cada sessió de tractament?
En funció del producte contractat, bé sessions de 1h o bé de 45 min, cada sessió inclourà tasques fins arribar al temps límit sobrepassant el temps que sobrepassi l’última tasca.
5. Es poden modificar les tasques provinents del planificador automàtic de sessions?
Sí, de manera manual es pot accedir a cadascuna de les tasques proposades i modificar els respectius paràmetres. També es podrà eliminar i reemplaçar tasques de manera manual fins a completar el temps per sessió.
6. Com funcional l’ASSISTENT o planificador automàtic de sessions?
L’ASSISTENT o planificador automàtic necessita d’una exploració neuropsicològica prèvia. Proporcionarà amb un sol click un pla personalitzat de 10 sessions tenint en conte paràmetres com: l’exploració prèvia, els millors resultats obtinguts a partir de l’experiència acumulada amb més de 1600 pacients tractats intensivament en la nostra xarxa de 22 centres, la idoneïtat clínica de les tasques segons la funció cognitiva i els resultats que vagi efectuant el pacient. En cas que el professional consideri que alguna tasca de les sessions requereix d’alguna adaptació de paràmetres podrà realitzar-lo manualment en qualsevol moment.
7. És necessària una exploració neuropsicològica prèvia del pacient per a realitzar un tractament?
Sí, per a poder assegurar el màxim rigor clínic en el tractament i en conseqüència, rendiment i eficiència a Guttmann, NeuroPersonalTrainer®. Sempre serà necessària una exploració neuropsicològica prèvia per un professional capacitat amb els coneixements necessaris per aplicar l’eina.
8. En la creació de l’Usuari, aquest ha de ser el nom del pacient?
No, ha de generar un codi alfanumèric de 6 dígits. Recomanem per a major eficiència que adopti una manera fàcil de recordar pel pacient i fàcilment decodificable pel professional
9. Quants plans terapèutics pot tenir assignats un mateix pacient?
Un pacient només pot tenir actiu un únic pla terapèutic al mateix temps. Una vegada el pla terapèutic hagi finalitzat es podran assignar altres com a manteniment o bé d’altre àmbit clínic.
10. He adquirit la llicència i descarregat el programari del programa. Quan executo no m’apareixen tasques per fer, què puc fer?
Aquest missatge apareix quan no hi ha tasques planificades pel seu terapeuta responsable. Comprovi que no hagi acabat el tractament. En cas negatiu , contacti amb el seu professional responsable.
11. Quan introdueixo el meu usuari i contrasenya el sistema em retorna el missatge ” No queden tasques per fer”, què puc fer?
Aquest missatge apareix quan no hi ha tasques planificades pel seu terapeuta responsable. Comprovi que no hagi acabat el tractament. En cas negatiu , contacti amb el seu professional responsable.
12. No he pogut realitzar temporalment diverses sessions del tractament, puc recuperar aquests dies?
Se us permet recuperar sessions no realitzades per qualsevol motiu, sempre que no hagin estat començades. Quan es connecti novament el sistema li llançarà la primera sessió planificada que tingui, per tal de facilitar la seva administració de temps se li permetrà recuperar els dies lliures de tractament, fins i tot cap de setmana, a raó d'1 sessió diària. Consulteu condicions d'ús.
13. Què passa si excedeixo el temps de la sessió?
Un cop excedeixi el temps previst de la sessió ( 1h o 45min segons producte ) el sistema li permetrà acabar la tasca en curs acabant la sessió per a aquell dia.
14. He de realitzar tota la sessió diària seguida o puc repartir al llarg del dia?
Les sessions varien entre 1 hora o 45 minuts en funció del producte contractat. Dins del mateix dia podrà sortir de l'execució ( Ctrl + P ) i reprendre continuant la realització de tasques fins arribar al temps contractat previst. Té tot el dia de termini per a realitzar la sessió podent adaptar per la seva major comoditat.
15. La tasca es bloqueja en l’execució o sembla que no respon , què faig?
En el cas excepcional que una tasca no pugui ser executada, prement Ctrl + P podrà sortir de l'aplicació. No es preocupi ja que quan torni a entrar podrà seguir executant la sessió des de la tasca on la va deixar.
16. Com m’ instal·lo els programes?
Un cop adquirida la llicència rebrà un mail amb un link on podrà descarregar l'última versió en l'idioma desitjat. Aquesta versió instal·larà la icona en el seu escriptori des d'on s'executaran les tasques planificades pel professional.
17. Puc tenir més d’un pla terapèutic alhora?
Actius a la vegada sols 1. Un cop el pla terapèutic ha finalitzat es podrà adquirir altres com manteniment o bé d'un altre àmbit clínic, prèvia prescripció del professional autoritzat.
18. Puc canviar els dies de tractament d’un pacient?
Sí. Per defecte a l’assignació inicial del Pla Terapèutic podrà modificar els dies preassignats. Un cop iniciat el tractament, haurà d’entrar a Gestió/Pla terapèutic – i un cop dins modificar els dies pertinents fins el total de dies contractats.
19. Quantes tasques hi ha disponibles?
Guttmann, NeuroPersonalTrainer® posa a la seva disposició fins a 140 tasques amb més de 15.000 opcions terapèutiques
20. Necessito major informació sobre el funcionament del programa, com puc aconseguir-ho?
A l’àrea personal de SUPORT a la web www.gnpt.es, a la que s’accedeix mitjançant el seu usuari i password, es disposa d’un vídeo tutorial personalitzat i d’un manual d’instruccions detallat que li respondrà el seu dubte. Si malgrat això, no aconsegueix solucionar-ho pot realitzar la seva consulta mitjançant el formulari d’informació dissenyat per a tal efecte.
21. Com es pot sol·licitar la creació de centres/supervisors a la plataforma?
Mitjançant la web www.gnpt.es a l’àrea de LOG IN es sol·licitarà l’alta com a centre/supervisor. Posteriorment l’Administrador de la plataforma procedirà a la seva validació com a usuari del sistema. Un cop validat es podrà crear Terapeutes, Administratius i modificar les diferents relacions dels mateixos amb els pacients.
22. Qui pot crear nous perfils de terapeuta?
Només el supervisor del centre.