Si ets un professional de l’àrea de la neurorehabilitació i t’interessa poder innovar als serveis oferts pel teu centre de la mà Producte Sanitari Classe I, no dubtis a contactar-nos.

Guttmann, NeuroPersonalTrainer® és una eina adreçada a professionals de l’àmbit de la rehabilitació neuropsicològica que vulguin prestar serveis de rehabilitació cognitiva a pacients afectats per alteracions neurològiques fruit d’algun dany cerebral (ictus, traumatisme craneoencefàlic, etc), demèncias, alzheimer, salut mental (esquizofrènia, etc) o discapacitat intel·lectual, entre d’altres.

Professionals

Terapeuta Ocupacional
Neuropsicòleg
Logopeda

Neuròleg
Metge Geriatra
Metge Rehabilitador

Com a professional, GNPT® et permetrà optimitzar el temps de dedicació ofert als teus pacients:
  • Tractaments més intensius

  • Un sistema de gestió automàtica de les escales d’avaluació

  • El més alt grau d’evidència clínica

  • Un major nivell de personalització

  • Informació sintética i organitzada sobre la evolució del tractament

  • Un métode patentat d’intervenció clínic

Avantatges
Eficiència al servei
Et permetrà gestionar de manera més eficient el servei gràcies al botó de planificació automàtica . Amb 1 click generaràs 10 sessiones de màxim 60 min a les que podràs modificar manualment tots els paràmetres i tasques.
Innovació i lideratge competitiu
Innovació a serveis, tant al centre com a domicilis. El seu complet sistema d'informes permetrà gestionar noves capes de valor i serveis al seu funcionament.
Millora el teu posicionament com a empresa al mercat
Li permetrà posicionarse amb la més avançada tecnologia al mercat, de la mà d'un producte sanitari classe I amb la màxima seguretat en el tractament de dades.
Sense límits d'accés ni temporals ni geogràfics
Li permetrà oferir serveis més competitius, reduïnt els costes percebuts pels seus pacients, estalviant desplaçaments innecessaris amb la màxima qualitat i garantia al servei.
Eficàcia acreditada

També, oferim tota una àmplia validació científica amb la que recolçar qualsevol projecte d’investigació en el que estigueu interessats.

Formació Online pel professional
GNPT® ofrereix als diversos professionals la possibilitat de realitzar una formació online sobre la eina en diferents mòduls on poder familiaritzar-se amb les diferents funcionalitats de la plataforma. Els cursos de formació permeten obtenir una Certificació com a Professional Capacitat a Guttmann NeuroPersonal Trainer, reconeixent la capacitació i experiència a l’ús d’aquesta innovadora plataforma de telemedicina, de tal forma que els pacients poden tenir a la seva disposició una relació dels principals professionals experts a la prestació del servei.

Qui pot sol·licitar la certificació?
Qualsevol facultatiu que desitgi prestar serveis mitjançant la plataforma GNPT®, així com tots aquells professionals que hagin cursat el “Master en Rehabilitació Neuropsicològica i estimulació Cognitiva” de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, acreditat per la UAB.

Quins tipus de certificacions és possible obtindre?

NIVELL I
Certificació com a Professional Capacitat mitjançant el Curs Online
Aquest nivell està especialment indicat per les fases inicials d'utilització de la plataforma on el professional, mitjançant una formació d'unes hores, podrà obtenir els coneixements adequats per poder assolir el millor rendiment a les prestacions de la plataforma, podent prestar un millor servei als pacients sota la seva supervisió.
NIVELL II.
Certificació com a Professional Expert
Aquest nivell està especialment indicat per les fases inicials d'utilització de la plataforma on el professional, després de més de 25 pacients d'utilització, podrà assolir els coneixements adequats per poder obtenir el millor rendiment a les prestacions de la plataforma i un millor servei als pacients sota la seva supervisió.
Ets professional clínic? Sol·licita una prova!