SENSE DESPLAÇAMENTS

Possibilitat de realitzar còmodament des de casa.

PERSONALITZAT

Tractament personalitzat a cada pacient. Un sistema d’autoaprenentatge fonamentat amb el resultat de més de 10.300 pacients tractats.

A QUALSEVOL HORA

Podrà intensificar el seu tractament podent realitzar les tasques a qualsevol hora, inclús els cap de setmana.

EFICAÇ

Amb l’avaluació de resultats pots conèixer el teu progrés.

MONITORITZAT PER UN PROFESSIONAL CLÍNIC CERTIFICAT

Seguiment continu de resultats i informes personalitzats.

Eficàcia acreditada
Millora el teu posicionament com a empresa al mercat
Li permetrà posicionarse amb la més avançada tecnologia al mercat, de la mà d'un producte sanitari classe I amb la màxima seguretat en el tractament de dades.
Sense límits d'accés ni temporals ni geogràfics
Li permetrà oferir serveis més competitius, reduïnt els costes percebuts pels seus pacients, estalviant desplaçaments innecessaris amb la màxima qualitat i garantia al servei.

Seguiment continu de resultats i informes personalitzats.